Tweede Kamer: moties en toezeggingen

Op 11 april en 15 mei overlegde de Tweede Kamer met de ministers Ingrid van Engelshoven (OCW) en Carola Schouten (LNV) over dierproeven en de voortgangsrapportage van TPI. Op 21 mei stemde de Tweede Kamer over de ingediende moties. De verslagen van het AO en VAO en de moties zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer. De afspraken die tijdens het VAO tussen Kamer en ministers gemaakt zijn bij het indienen van de moties zijn te vinden in het verslag van het VAO van 15 mei.