Terugblik bijeenkomst TPI-Vernieuwingsnetwerk Innovatief Gezondheidsonderzoek

In het Institute for Advanced Study (IAS) in Amsterdam stonden complexe vraagstukken en complexe systemen centraal. De locatiekeuze is niet toevallig, weet managing director Joyce ten Holter van het IAS. In het IAS worden wetenschappelijke en complexe maatschappelijke vraagstukken aangepakt en grenzen verlegd door wetenschappers uit verschillende disciplines onbevangen met elkaar samenwerken.

Het IAS hanteert een holistische benadering. En die benadering is ook goed van toepassing in het transitieproces naar proefdiervrij. In de biomedische wetenschap is veel aandacht voor ‘in vitro’ en ‘in vivo’. De bijdrage van ‘in silico’ (de computer) aan dit ingewikkelde proces staat nog in de kinderschoenen maar is veelbelovend, blijkt uit de verhalen van de twee onderzoekers die over hun werk vertellen.

Alfons Hoekstra, hoogleraar Computational Science and Enginering, werkt met complexe systemen ‘in silico’: de computer rekent uit hoe deze ‘werken’ en hoe oplossingen voor problemen in het systeem gevonden kunnen worden. Anje te Velde, immunoloog bij het UMC, stelt daarna de vraag of ‘je een levend complex systeem nodig hebt om een levend complex systeem te onderzoeken?’

De bijeenkomst gaf veel stof tot nadenken. Onder meer over de ethische kant van deze ontwikkelingen. Want er zit wel een ‘big brother’ element in. Hoe zorgen we dat de samenleving kan aanhaken en een gevoel krijgt voor wat er gebeurt? En we hebben een nieuw soort wetenschapper nodig: die met aandacht voor details, ook het geheel overziet.

Wil je een keer meedenken met het vernieuwingsnetwerk? Meld je aan bij: tpi@gezondheidsfondsen.nl