Terug in de klas: Belgische docenten geven conferentiedeelnemers les in debatteren

Hoe denken studenten en middelbare scholieren over het gebruik van proefdieren in wetenschap en onderwijs? En hoe geven scholen invulling aan het maatschappelijk debat hierover? Deelnemers aan de internationale conferentie kunnen dat 28 november zelf ervaren. Ze gaan dan onder leiding van wetenschapsdocent Karin Van den Eynde en wiskunde docent Glenn Embrechts uit België terug de schoolbanken in.

Karin van den Eynde
Karin van den Eynde

‘Het lespakket is in opdracht van European Schoolnet ontwikkeld in zes landen: Malta, Italië, Portugal, Turkije, Spanje en België. European Schoolnet is een netwerk van 34 Europese ministeries van Onderwijs en heeft als standplaats Brussel’, vertelt Karin hierover. Zij werkt als wetenschapsdocent op het Sint Donatus Merchtem in België.

‘Bij ons bestaat de les uit een debat over proefdiervrije innovatie op een middelbare school. Bij andere scholen bestaat het lespakket uit het gebruik van alternatieven voor dieren in de didactiek of het onderzoek naar welke alternatieven beschikbaar zijn voor medische doeleinden of het gebruik van dieren in culturele rituelen. De lespakketten worden nu in verschillende landen en op diverse scholen uitgetest en dat gaan we nu ook tijdens de conferentie doen. Dat is best spannend, omdat het de eerste keer is dat ik lesgeef aan volwassenen. Ik ben dus heel benieuwd hoe iedereen gaat reageren.’

Schoolmethode

‘We verdelen het publiek in twee groepen: de ene groep krijgt les op een universiteit en ondergaat de universiteitsmethode van proefdiervrij onderwijs. De andere groep gaat terug de schoolbanken in van een middelbare school. Enkele vrijwilligers krijgen een rol. Zij zitten vooraan om een bepaalde stelling te verdedigen. De rest van het publiek kan daar, net als in de klas, voor of tegen stemmen.’

De lessen kunnen volgens Karin gemakkelijk geïntegreerd worden in bijvoorbeeld vakken als natuurwetenschappen, maatschappijleer of levensbeschouwelijk onderwijs. Al naar gelang een school of een land deze maatschappelijke thema’s vindt thuishoren. ‘Het pakket is eigenlijk vakoverschrijdend. Het zou dus ook binnen een thema passen. Leerlingen weten meestal wel dat er nog dierproeven zijn, maar kennen weinig alternatieven. Door er zo op school mee bezig te zijn en erover te lezen, gaan ze meer nadenken over die alternatieven. Ze leren ook om met elkaar hierover te praten en beter naar te luisteren, in plaats van lukraak meningen op sociale media rond te strooien. Zo helpen we onze studenten aan een stuk bewustwording.’