Samen voorop lopen

‘Samen hebben we een grote verantwoordelijkheid om goed met proefdieren om te gaan en het aantal dierproeven zo klein mogelijk te houden. En zolang dierproeven nog nodig zijn, voor onderzoek waar passende alternatieven ontbreken, wil het kabinet deze zo beperkt mogelijk houden en het dierenleed verkleinen. Daarom werken wetenschappers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen aan de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI). Tijdens de internationale conferentie eind november in Utrecht gaan onderzoekers en betrokkenen met elkaar in gesprek over onze werkwijze en bekijken we hoe we van elkaar kunnen leren.’ Aldus minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

‘Onze ambitie is om op een andere manier te gaan nadenken over wanneer je daadwerkelijk dierproeven nodig hebt en wat je allemaal kunt doen om dat te voorkomen. Als iets de norm is, hoe kunnen we het dan veranderen als daarvoor mogelijkheden beschikbaar zijn? Het internationale congres is de plaats waar al die kennis, kunde en ervaring uitgewisseld kan worden.

De internationale samenwerking in de Transitie Proefdiervrije Innovatie is daarbij ook onmisbaar. In Europa en daarbuiten vindt op grote schaal proefdiervrije innovatie plaats. Door krachten te bundelen kunnen we de versnelling in de transitie sneller bewerkstelligen. Op de conferentie moeten dan ook de discussies worden gevoerd over hoe het anders kan.’