Eerste helpathon TPI levert proefdiervrij alternatief brandwondenonderzoek op

Onderzoekers van het Amsterdam UMC, brandwonden onderzoekers, brandwondenzorgprofessionals en het bedrijf Pharming slaan de handen in één voor een combineerde fundamentele zoektocht naar de pathofysiologie van brandwond verdieping en onderzoek naar een mogelijke behandeling daarvan.

Het idee voor deze nieuwe publiek-private samenwerking is in november 2018 ontstaan tijdens de eerste helpathon van het TPI-vernieuwingsnetwerk innovatief gezondheidsonderzoek. Het doel van die helpathon was het ontwikkelen van een proefdiervrij alternatief voor onderzoek waarvoor op dat moment nog wel proefdieren nodig waren.

Wat is een TPI helpathon?

In een helpathon kunnen nieuwe ideeën en inzichten toevallig ontstaan omdat er een tijdelijke ruimte voor 100% proefdiervrij pionieren wordt gecreëerd met experts en niet-experts. Iedereen die aanwezig was, was het erover eens dat de opbrengst van deze eerste TPI-helpathon zou moeten resulteren in een te financieren nieuw project. 

Na afloop van de Helpathon in november 2018 heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting in samenwerking met de betrokken onderzoekers een consortium opgezet en samen een projectaanvraag uitgewerkt binnen een publiek-private samenwerking.

Over dit project

Het project richt zich op het beter begrijpen van de brandwond verdieping, een proces dat optreedt in de eerste uren/dagen na het oplopen van een brandwond. Een belangrijke oorzaak van brandwond verdieping is een sterk verminderde doorbloeding van het wondgebied. In dit project wordt gebruik gemaakt van de nieuwste in-vitro onderzoeksmodellen waarin op innovatieve wijze de brandwondverdieping (en doorbloeding van wondgebied) zal worden nagebootst en onderzocht.

Partners in dit project

Met dit project is een nieuwe samenwerking ontstaan tussen de afdeling Pathologie en de afdeling Molecular Cell Biology and Immunology van het Amsterdam University Medical Center, Location VUmc Amsterdam, het Brandwondencentrum in Beverwijk, de onderzoekers van de VSBN (Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland) en het bedrijf Pharming. 

Dit project is nu onder voorbehoud van een goedgekeurd consortium agreement gefinancierd. Het project is medegefinancierd met een toeslag die door Health~Holland (onderdeel van de Topsector Life Sciences & Health) beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen en een bijdrage van de Nederlandse Brandwonden Stichting en stichting Proefdiervrij.

Meedoen?

Wil jij ook eens een TPI helpathon bijwonen? Of heb je een vraag die je wilt inbrengen tijdens een helpathon? Mail dan naar tpi@gezondheidsfondsen.nl.