TPI-vernieuwingsnetwerk Startups en scale ups levert op: Verhalen over wat al kan zonder dierproeven

Startups en scale ups spelen een rol bij proefdiervrije innovaties. Hoe snel de transitie verloopt, hangt dus mede af van hun groeikracht. Daarom is in 2018 een vernieuwingsnetwerk opgezet met startende bedrijven. Na twee jaar is het tijd voor hun conclusie: kennisuitwisseling is belangrijk, maar startups doen dat bij voorkeur over hun specifieke kennisbehoefte in plaats van generiek in een netwerk. Daarom zijn er passendere manieren gezocht om te netwerken.

‘Startups en scale ups namen nog weinig deel in het TPI-netwerk. Daarom zijn we dit vernieuwingsnetwerk gestart’, vertelt José Andringa (transitiedeskundige bij RVO). Zij stond samen met lector Cyrille Krul van de Hogeschool Utrecht aan de wieg van het TPI-vernieuwingsnetwerk “Startups, scale ups” en begeleidde bijeenkomsten en gesprekken.

Focus op zelf starten

‘Uit de pilots en bijeenkomsten kwam naar voren dat deze netwerkvorm eigenlijk niet goed bij deze kleine bedrijven past’, vertelt Andringa. ‘De bedrijven hebben weinig tijd om aan generieke belemmeringen te werken. Ook hebben ze bijna geen mogelijkheden om bijvoorbeeld in meer data te investeren om hun innovaties te onderbouwen. Bij grotere bedrijven worden er vaak mensen uit de staf vrijgemaakt voor acquisitie en strategie. In startups en scale ups kan dat niet. Ze staan vooral in het lab. Een dag niet in het lab staan, betekent een dag achterstand in hun werk. Ze moeten dus qua tijdbesteding scherpe keuzes maken en het zijn ook echte doeners en geen praters. Bovendien vinden deze ondernemers het moeilijk om uit concurrentieoverweging open over hun innovaties te vertellen.’

Contact met grote farmaceuten

‘De grote bedrijven vinden het als eindgebruiker van de producten van start ups ook lastig om met hen samen te werken, omdat het niet zeker is of deze kleine bedrijven ook in de toekomst kunnen leveren. Grote bedrijven zien dus liever dat deze ondernemers samenwerken met bedrijven die al langer bestaan.’

Enthousiast over advies

Toch zijn er een paar vruchtbare bijeenkomsten gehouden. ‘De startups gaven daar aan in gesprek te willen met de juiste personen bij de grote farmaceuten of van Certified Research Organisations (CRO’s). Om van hen feedback te krijgen op hun ontwikkelde technologie of om nieuwe ontwikkelingen te bespreken’, aldus Andringa. Dat is met enkele coaching-pilots ondersteund.

‘De betrokken startups zijn hier enthousiast over, omdat de coaches het veld goed kennen. Dat heeft hen erg geholpen in hun eigen ontwikkeling en het opstellen van een goede propositie over hun product en innovatie’, geeft Andringa aan. ‘We kijken of het mogelijk is om deze adviesgesprekken in de toekomst voort te zetten. Daarbij denken we aan een koppeling aan de Proefdiervrij Venture Challenge. Dat is een programma van ongeveer tien weken, waarin starters hulp krijgen bij het opzetten van een bedrijf en het ontwikkelen van een idee naar een degelijke businesscase.’

‘Als genoeg bedrijven zich willen profileren met “animal free testing”, maken we in de database ook een apart veldje aan dat bedrijven kunnen aanvinken om zo te worden gevonden.’

©José Andringa
José Andringa

Verhalengids

Daarnaast is er op verzoek van de deelnemers aan het vernieuwingsnetwerk samen met de partners Holland Bio, Stichting Proefdiervrij, hDMT, Health Holland en TechLeap NL- de gids 26 x better and faster without the use of animals gepubliceerd in november 2019. Deze gids is verspreid tijdens de internationale TPI-conferentie “Accelerating the transition towards animal free innovation”. ‘Dit kun je zien als een soort etalage voor deze startups en scale ups’, aldus Andringa.

Database voor innovaties

In de Dutch Life Science Database, van Health Holland en HollandBio is het nu ook mogelijk aan te geven dat je bedrijf alternatieven voor dierproeven aanbiedt. Bedrijven kunnen via deze link “animal free testing” in de beschrijving opnemen.

‘Niet elk bedrijf wil zich op dat gebied profileren. Dat kan natuurlijk veranderen. Vergelijk het maar met informatie over glutenvrij eten. Op zich is glutenvrij een negatieve term, maar als veel mensen glutenvrij willen eten wordt het interessant om dat toch op de verpakking te vermelden. Dus als genoeg bedrijven zich willen profileren als “animal free testing”, bekijkt HollandBio of ze een aparte zoekfilter in de database hierop aanmaken.’

Virtueel netwerk TPI.tv

Het vernieuwingsnetwerk stopt maar het netwerken niet. Naast deze database is er een virtueel netwerk TPI.tv waarop experts hun data, kennis en informatie of hulpvraag kunnen delen.