Humane meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie

Op 2 maart 2020 opende een nieuwe call voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie. In deze call is 5,55 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en validatie van humane meetmodellen. Afkomstig van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland)
Miljoenen mensen moeten dagelijks omgaan met de consequenties van ernstige en soms levensbedreigende ziekten. NWO-domein TTW, de SGF, ZonMw en Topsector LSH willen bijdragen aan een beter en langer gezond leven voor iedereen. Wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar betere behandelingen, is van cruciaal belang. De verwachting is dat onderzoekmodellen die gebaseerd zijn op humaan materiaal de situatie in de mens beter benaderen dan proefdiermodellen doen. Dat zijn bijvoorbeeld cellen en weefsels of computermodellen gebaseerd op humane data, Hoe meer een onderzoeksmodel vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller en gerichter de onderzoeksresultaten in de praktijk kunnen worden toegepast.

Minder afhankelijk van proefdieren

In dit kader hebben de SGF, NWO-domein TTW, ZonMw en Topsector LSH een programma Humane meetmodellen opgezet. In 2019 vond een eerste financieringsronde binnen dit programma plaats onder de titel “Op naar betere humane meetmodellen”. Binnen dit onderzoeksprogramma dragen publiek-private samenwerkingen bij aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk is van proefdieronderzoek. De tweede ronde die 2 maart van start ging, heet “Humane meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie”.

Deelname en informatie

Ervaren en gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut kunnen de financiering aanvragen. De minimale verplichte bijdrage door private partijen hangt af van het type onderzoek dat wordt uitgevoerd en kan door meerdere private partijen samen worden geleverd. Voor informatie en de voorwaarden gaat u naar de website. NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Tegelijkertijd wil NWO altijd kunnen voldoen aan zijn uitgangspunten. Die zijn: dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvragen in te dienen. En dat aanvragen correct worden beoordeeld. Daarom brengt NWO wijzigingen in lopende financieringsrondes aan; de informatie die tot op heden bekend is over de geldende maatregelen vormt hiervoor het uitgangspunt. Wanneer de maatregelen worden gewijzigd of verlengd, worden ook de wijzigingen in financieringsrondes opnieuw overwogen.

Deadline uitgesteld

Voor Humane Meetmodellen 2.0 geldt de volgende wijziging: De deadline voor indiening is uitgesteld. NWO maakt vóór 6 april (of later als de datum voor de door de overheid ingestelde maatregelen verschuift) de herziene planning van de ronde bekend. Zie voor uitgebreidere informatie en de algemene richtlijn over wijzigingen in financieringsrondes www.nwo.nl/corona.