Minister gevraagd om financiering proefdiervrije innovatie en open science binnen Corona-onderzoek

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) heeft 22 april een brief gestuurd aan de ministers van LNV en VWS om dierproefvrije onderzoeksmethodes te stimuleren voor het wetenschappelijk onderzoek naar Covid-19. In de brief onderstreept het NCad het belang van samenwerking in de wetenschap door open science en de inrichting van een zogenoemde repository, die zoveel mogelijk modellen, datasets en resultaten bevat. Daarnaast roept het NCad op tot financiering van proefdiervrije innovatie in het wetenschappelijk onderzoeksbeleid, parallel aan het onderzoek met gebruik van diermodellen. Lees meer op de website van het NCad.

Henk Smid met een hond
NCad-voorzitter Henk Smid

Op 8 juni reageerde het ministerie van LNV op de brief. Daarin wordt de oproep onderschreven, maar niet geheel geëffectueerd. Het NCad wordt wel gevraagd op de langere termijn een bredere en diepere analyse te maken van het effect van deze coronapandemie op de transitie naar proefdiervrije innovatie. Het NCad gaat hiervoor samen met het ministerie een onderzoeksrapport uitwerken. De brief met de reactie van het ministerie staat hier.