Groen licht voor NWA-call

De ministeries van IenW, VWS, Defensie, EZK en LNV gaan het thema ‘Naar een nieuwe veiligheidsbeoordeling met alternatieven voor dierproeven’ uitwerken tot een onderzoekscall. Het bestuur van de Nederlandse organisatie voor Wetenschap Onderzoek (NWO) heeft 27 mei hiervoor groen licht gegeven. De call roept testontwikkelaars, beoordelaars, regelgevers en industrie op samen te werken met wetenschappers aan innovatie, validatie én acceptatie van een nieuw systeem van testen op veiligheid van medicijnen en stoffen zonder dieren.

De focus van deze call ligt op nieuwe onderzoeksgebieden waarvoor nog geen dierproeven worden gebruikt en op andere benaderingen waarbij het einddoel centraal staat in plaats van referentie aan de dierproef. De call past binnen actielijn 2 van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Deze heeft tot doel wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken te realiseren. De NWA stimuleert daarom samenwerking tussen alle verschillende partners, zodat het geheel meer is dan de som der delen. Het beschikbare bedrag voor dit thema is € 3 miljoen en het programma heeft een looptijd van 3 jaar. Het streven is om de call in 2021 te openen.