Proefdiervrij thema in journal Animals

Recentelijk verscheen een themanummer in het journal Animals, onder redactie van gastredacteur Pandora Pound, waarin de discussie of diermodellen nog nodig zijn voor de geneesmiddelenontwikkeling centraal staat. Via open access is een vijftal artikelen beschikbaar.

De publicatie van Pistollato noemt percentages van 97% en 99% ‘failure’ voor wat betreft de vertaling van dierproeven naar de kliniek op de terreinen van oncologie en Alzheimer, hetgeen te denken geeft.

In één publicatie (artikel met eerste auteur Merel Ritskes-Hoitinga (Radboudumc)) zijn de resultaten gepresenteerd van een internationaal symposium over hoe we tot betere translatie kunnen komen. Het symposium was de afsluiting van een door NWO gefinancierd project (NWO-MVI 313-99-310). In dit artikel wordt onder meer de uitspraak geciteerd van de gerenommeerde John Ioannidis, van het Stanford Prevention Research Center, die van mening is dat we dierproeven met 90% kunnen verminderen.

Het themanummer is een pleidooi voor veel meer aandacht voor betere kwaliteit, en meer nadruk op proefdiervrije, mens gerichte wetenschap.