NCad onderzoek effecten COVID-19 op proefdiervrije innovatie

Minister Schouten heeft het NCad per brief verzocht om onderzoek te doen naar de effecten van het onderzoek naar COVID-19 op de transitie naar proefdiervrije innovatie, en hierover in maart 2021 een eerste tussenrapportage aan te bieden. Daarnaast heeft zij gevraagd een onderzoek naar de mogelijkheden om parallelstudies (ook financieel) mogelijk te maken.