Publicaties

TPI feliciteert Monique Janssens, lid van het NCad,  met haar promotie op 8 oktober. Ze rondde hiermee haar onderzoek af naar Animal Business, Corporate responsibility towards animals. In het dagblad Trouw werd zij geïnterviewd over haar boek 'Dierzaken, blinde vlek van bedrijven'. Lees hier het artikel in Trouw

Whitepaper 'Innovatie voor medicijnontwikkeling van morgen'

TNO presenteert in de whitepaper ‘Innovatie voor medicijnontwikkeling van morgen’ structurele oplossingen voor een systeem onder druk. De auteurs tonen aan dat procesversnelling in de ontwikkeling van geneesmiddelen mogelijk is, en wel op een manier die zowel de publieke als de private sector ten goede komt. Lees hier deze publicatie.

Het belang van preregistratie van preklinische dierstudies

De publicatie over preregistratie van preklinische dierstudies, waarvan Kim Wever en Mira van der Naald co-auteurs van zijn, benadrukt het belang ervan. Lees hier de publicatie en de artikelen die daarover in de Science Magazine en in NRC zijn gepubliceerd. Of bezoek het register voor preregristratie van dierstudies.

Miniorganen op chips

Nederlandse toponderzoekers op het gebied van organen-op-chips hebben de publicatie ‘Miniorganen op chips samengesteld. De auteurs zijn Janny van den Eijnden – van Raaij (managing director Dutch Organ-on-Chip Consortium hDMT), Berend van Meer (onderzoeker LUMC/business developer Organ-on-Chip Center Twente, UTwente), Christine Mummery (hoogleraar Ontwikkelingsbiologie, afdeling Anatomie en Embryologie, LUMC) en Astrid van de Graaf (wetenschapsjournalist). De publicatie is te downloaden op de website van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM).

Systematisch literatuuronderzoek vervangt, vermindert en verfijnt proefdieronderzoek

Een systematische literatuuranalyse van eerder uitgevoerd proefdieronderzoek stelt onderzoekers in staat de kwaliteit en relevantie van hun eigen onderzoek te verbeteren. En dat is niet het enige voordeel. Uit een casestudie van ZonMw naar 8 jaar financiering voor systematic reviews, blijkt dat onderzoekers ook anders zijn gaan kijken naar proefdieronderzoek. En ze zijn zich bewuster geworden van de verantwoording en uitvoering van proefdieronderzoek. Lees het rapport van de casestudie op de website van ZonMw.