Korte terugblik op AO Dierproeven van 12 november 2020

Op donderdag 12 november vond het Algemeen Overleg Dierproeven plaats in de Tweede Kamer. Aanwezig waren de ministers Schouten (LNV) en Van Engelshoven (OCW) en de Kamerleden Futselaar (SP), Graus (PVV), De Groot (D66), Wassenberg (PvdD) en Weverling (VVD). 

Aan het AO gingen twee inhoudelijke meetings vooraf: een technische briefing van het NCad op donderdag 5 november en een besloten ontbijtsessie georganiseerd door Parlement & Wetenschap op woensdag 4 november. 

Vervolgagenda TPI

De Kamerleden Wassenberg (PvdD), De Groot (D66) en Futselaar (SP) uitten teleurstelling dat de aantallen dierproeven nog geen grote daling vertonen, maar er klonk ook brede steun voor een voortzetting van TPI bij de aanwezige Kamerleden en bij de ministers. De minister van LNV meldt dat de TPI-partners bezig zijn met het formuleren van een vervolgagenda TPI, dat er vanuit LNV jaarlijks in totaal 5,5 miljoen beschikbaar voor proefdiervrije innovatie en dat er voor volgend jaar vanuit de LNV-begroting voorlopig ongeveer zes ton geoormerkt is specifiek voor TPI. Andere departementen en de TPI-partners dragen daar ook financieel aan bij. Hierbij benadrukt de mister ook dat in deze vervolgagenda de TPI-partners concreet aangeven welke hulp of bijdrage van welk ministerie gewenst is bij welke concrete TPI-activiteiten in de komende jaren.

COVID-19-onderzoek

De Kamerleden Wassenberg (PvdD) en Weverling (VVD) stelden enkele vragen over het gebruik van dierproeven bij COVID-19-onderzoek. De minister gaf aan het NCad gevraagd te hebben om onderzoek te doen naar de impact van de coronacrisis op de dierproeven en op de proefdiervrije innovatie. In maart 2021 verwacht zij een eerste tussenrapportage te kunnen delen met de Kamer. Ook benadrukte de minister dat COVID-19-onderzoek ook een mogelijkheid kan zijn om alternatieven voor dierproeven te versnellen: 'Ik wil benadrukken dat er een aantal hoopvolle ontwikkelingen zijn. Ik vind het bijvoorbeeld heel mooi dat ZonMw en de Stichting Proefdiervrij in heel korte tijd geld hebben vrijgemaakt voor proefdiervrij COVID-19-onderzoek. Met dat geld zijn COVID-19-onderzoekers hard aan de slag gegaan, meer concreet met de lung-on-a-chip, zoals dat heet. Er worden nu dierproeven gebruikt. Tegelijkertijd is het niet zo dat er niet wordt nagedacht over alternatieven. Dat is exact de weg die wij moeten gaan', aldus de minister van LNV.

Nieuwsgierigheid naar betere wetenschap

Weverling (VVD) attendeerde de minister op een brief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) waarin wordt gesteld dat 'dierproefvrije alternatieven biomedische vragen slechts deels kunnen beantwoorden'. De Groot (D66) ging hierop in en stelde: 'Ik zie zie tot mijn spijt in dit debat een zekere tegenstelling ontstaan die wat mij betreft niet nodig is.' Over de constatering dat proefdieren nog steeds nodig zijn voor bepaalde onderzoeken, benadrukte hij: 'Het is dus niet het een of het ander. Ik roep op tot nieuwsgierigheid naar betere wetenschap.'

Prijzen voor (jonge) wetenschappers

De Groot (D66) vroeg of de (wetenschappelijke) prijzen die er al zijn niet nog meer gericht kunnen worden op proefdiervrije innovaties, om jonge wetenschappers te motiveren om door te gaan op het ingeslagen pad, soms zelfs tegen de stroom in. Hij verwees daarbij onder andere naar de LUSH Prize, die net daags ervoor was gewonnen door het Helpathon-team. De minister van OCW heeft toegezegd om hierover in gesprek te gaan.

Hoe gaat het nu verder?

Er kunnen nog moties worden ingediend door de Kamerleden, dat gebeurt tijdens een Verslag van een Algemeen Overleg (VAO). Waarschijnlijk vindt dat vlak voor het kerstreces plaats. Een verslag van het AO Dierproeven van 12 november 2020 is te vinden op de webpagina van de Tweede Kamer.  Daarnaast stond in de Trouw van 13 november een journalistieke weergave van het AO Dierproeven