Flyer Beyond Animal Testing Index

De Beyond Animal Testing Index (BATI) maakt inzichtelijk wat instellingen doen op het gebied van proefdiervrije innovatie en de 3Vs. Deze index kan ingezet worden om de transitie naar proefdiervrije innovatie in Nederland te stimuleren en monitoren.

De BATI beoogd een benchmark te zijn die inspanningen van instellingen op gebied van proefdiervrije innovatie en de 3Vs in objectief en transparant in beeld te brengen. In analogie met de Access to Medicine index zal er gekeken worden naar een vijftal thema’s: Beleid, Onderzoek, Onderwijs, Financiering en Intellectueel eigendom. Na uitgebreide consultatie met stakeholders (o.a. VSNU, NFU, SGF, ZonMw, Proefdiervrij) en de index foundation is een beta-versie ontwikkeld. In 2020 is vanuit LUMC, Hogeschool Utrecht en TNO de pilot fase gestart waarin op twee hoofdlijnen gekeken zal worden gekeken naar 1) de praktische toepasbaarheid van de index en 2) hoe de governance van de BATI eruit kan zien. Het huidige project uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.