TPI Evaluatie 9 maart 2021

TPI staat voor een programma dat versnelling van de Transitie naar Proefdiervrije Innovatie (TPI) beoogt door het stimuleren van alternatieven en innovaties. De partners Health~Holland, NFU, RIVM, SGF, Proefdiervrij, VSNU, ZonMw en de rijksoverheid - met LNV als regisseur en KNAW en NCad als agendaleden - werken samen aan de ambitie 'Nederland als voorloper in de internationale transitie met proefdiervrije innovatie’. De missie is ontwikkeling van alternatieve modellen en testen die de werkzaamheid en veiligheid van medicijnen en stoffen beter voorspellen en zo meer dierproeven overbodig maken.