TPI in interviews

De Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) is veelomvattend. Er zijn veel mensen bij betrokken: onderzoekers, financiers, beleidsmakers, regelgevers, ondernemers en anderen. Allemaal hebben ze hun eigen gezichtspunten.

Het TPI-bureau laat deze mensen graag aan het woord. Iedere maand verschijnen hier nieuwe interviews. Samen geven ze een beeld van de veelzijdige, ingewikkelde werkelijkheid waarin de transitie zich voltrekt.