VSNU en NFU nieuwe leden kerngroep TPI

Wouter Dhert en Hans van Leeuwen treden namens respectievelijk de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) toe tot de kerngroep Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Met de andere partners in de kerngroep werken VSNU en NFU mee aan het realiseren van de missie: “Nederland als voorloper in de internationale transitie naar proefdiervrije innovatie”. Met de komst van VSNU en NFU worden de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) agendalid met een adviserende rol.

Wouter Dhert is decaan van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht; “De universiteiten willen de ontwikkelingen op het gebied van proefdiervrije innovaties zoveel mogelijk stimuleren en inzetten in ons onderwijs en onderzoek. Proefdieren zijn soms noodzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld voor medicijnen, maar we gaan tot het uiterste om goede alternatieven te ontwikkelen.”

“De umc’s werken continu aan de zorg van morgen. Voor medische ontwikkelingen kan proefdieronderzoek nodig zijn of zelfs wettelijk vereist zijn”, zegt Hans van Leeuwen, die werkzaam is als decaan van het Erasmus Medisch Centrum. Het lidmaatschap van de kerngroep is ook voor de NFU een belangrijke stap; “De Universitair Medische Centra zetten zich ook sterk in om initiatieven die leiden tot proefdiervrije innovatie te ondersteunen en zijn zelf ook betrokken bij het ontwikkelen van proefdiervrije alternatieve onderzoekmodellen. “

De toetreding van VSNU en NFU markeert een volgende fase van de transitie naar proefdiervrije innovaties, waarin de vernieuwingsnetwerken na eerste positieve resultaten een verdere verbreding kunnen krijgen.

Lees meer over deze netwerken en activiteiten van TPI.