Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)

Dit vernieuwingsnetwerk draait om het testen of een nieuw geneesmiddel onveilige bijwerkingen heeft. Voor de veiligheidsbeoordeling van geneesmiddelen bestaan duidelijke, strenge regels. Maar zulke regels zijn er nog niet opgesteld voor allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals celtherapie- en gentherapieproducten (Advanced Therapy Medicinal Products, afgekort ATMPs).

Dit biedt kansen om op een andere manier na te denken over veiligheidseisen voor de mens: vanuit het menselijk lichaam en niet vanuit het proefdier. Dit is waar dit netwerk zich op richt. Verantwoordelijk voor de uitvoering is de directie Geneesmiddelenontwikkeling van het ministerie van VWS. De coördinatie ligt bij het RIVM. Als inhoudsdeskundige is het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) betrokken.

Wat kan al?

De mogelijkheden van proefdiervrije ontwikkeling van cel- en gentherapieproducten (ATMPs) verschillen per product. Het netwerk wil kijken naar wat al kan en wat nog onzeker of vertrouwelijk is. Dat bleek op 2 juli 2019 in een sessie van RIVM en CBG met betrokkenen in de productontwikkelingsketen, waaronder vertegenwoordigers van bedrijven en beoordelaars. 

Zij constateerden dat het zinvol is om case-by-case te zoeken naar een generiek ontwerp van een richtlijn die uiteindelijk de deur openzet voor humaan relevant of proefdiervrij testen van ATMPs. 

Bekijk de grafische impressie van wat besproken is tijdens de meeting.

In 2020 worden internationaal verschillende ambtenaren, wetenschappers en bedrijven betrokken, om te onderzoeken welke innovaties inmiddels beschikbaar zijn en welke stappen er gezet moeten worden om ze in richtlijnen te verankeren. Zodat proefdiervrije innovaties in ATMP’s geaccepteerd worden door de relevante gremia.