Roadmap Humane4Animals

De Stichting Proefdiervrij liet verkennen of het startende ondernemers lukt om hun proefdiervrije innovaties te laten financieren om ze verder te kunnen ontwikkelen en uiteindelijk op de markt brengen.

Als een innovatie nog niet voldoende is ontwikkeld (een lage Technology Readiness Level heeft), is onzeker of het product succesvol op de markt kan worden gebracht. Gebleken is ook dat proefdiervrije startups in het bijzonder te maken hebben met een lange terugverdientijd, kostbare laboratoriumtijd en apparatuur. Ook is het complex om een profdiervrije innovatie door de autoriteiten als adequaat te laten bestempelen (valideren) ten behoeve van markttoelating.

Private investeerders kunnen het investeringsrisico in proefdiervrije innovaties daardoor te groot vinden. Duidelijk wordt dat in meerdere fasen bij startups de zogenaamde ‘valley of death’ kan optreden. Bijvoorbeeld tussen oriëntatiefase en daadwerkelijke financieringsaanvraag, of onder snelle groeiers met een sterk groeiende behoefte aan werkkapitaal.

Enkele financieringsvormen lijken kansrijk, zoals zogenaamde convertible notes die de startup een mogelijkheid bieden om aan financiering te komen onder omstandigheden waarin nog veel onzeker is. Gedacht wordt verder aan het samenstellen van portefeuilles van projecten, zodat investeerders hun risico’s meer kunnen spreiden. Voor de kortere en middellange termijn ziet vooral crowdfunding eruit als een veelbelovende financieringsvorm. Om de EU daarvoor een basis legt en omdat bepaalde geldschieters wellicht hun geld diervriendelijk willen investeren.

Om financiering beter bereikbaar te maken voor proefdiervrije startups maakte Proefdiervrij een roadmap met de volgende routes:
a) betere matching van startups en financiers
b) betere beschikbaarheid en vindbaarheid van financiering
c) vergroten kennis en vaardigheden van proefdiervrije startups
d) vergroten van de (proefdiervrije) kennis en interesse bij financiers