Humane4Animals

Dit is een financieringsinitiatief voor startende ondernemers gericht op de implementatie van proefdiervrije modellen. 

In opdracht van Stichting Proefdiervrij maakte Van Oort & Van Oort in de zomer van 2019 een quick scan over ondernemers die proefdiervrije innovaties op de markt willen brengen en hun potentiële financiers. 

Duidelijk wordt dat in meerdere fasen bij startups de ‘valley of death’ kan optreden. Bijvoorbeeld tussen oriëntatiefase en daadwerkelijke financieringsaanvraag, of onder snelle groeiers met een sterk groeiende behoefte aan werkkapitaal. Als een innovatie nog niet voldoende is ontwikkeld (een lage Technology Readiness Level heeft), is onzeker of het product succesvol op de markt kan worden gebracht. Private investeerders kunnen dan het investeringsrisico te groot vinden.

In een volgende stap van de verkenning naar financieringsmogelijkheden worden ervaringsdeskundigen gevraagd naar specifieke praktijkervaringen. Een van de vragen waarop doorgezocht wordt, is of de indeling in TRL-levels te weinig flexibel is voor kleine, creatieve startups