Inventarisatie: onderzoeksmethoden in de neurowetenschappen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) wil bijdragen aan de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties op het terrein van fundamenteel onderzoek en startte in 2018 een ‘pilot-streefbeeld’ binnen het domein van de neurowetenschappen/het centrale zenuwstelsel (CZS). De Ministeries van OCW en LNV vroegen om zo’n streefbeeld voor fundamenteel onderzoek, met heldere transitiedoelen voor tien jaar en gericht op vermindering van het proefdiergebruik.    

Op 20 juni 2019 bood de KNAW daarom twee stukken aan het kabinet aan.  

  1. De verkenning van de Commissie Bijker ‘Excellent hersenonderzoek met minder dierproeven, Kansen en uitdagingen voor proefdiervrij onderzoek in de neurowetenschappen’.
  2. De inventarisatie ‘Het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel-neurowetenschappelijk onderzoek’. In deze inventarisatie zijn de resultaten uit de onderliggende verkenning opgenomen.

De potentie van innovaties

Ondanks dat de titel van de inventarisatie benadrukt dat dierproeven nodig zijn, geeft de KNAW aan bij te willen dragen aan een dialoog tussen politiek, maatschappelijke organisaties en wetenschappers over verdere ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven.

De KNAW geeft een beeld van de huidige stand van zaken van de vijf ontwikkelgebieden van proefdiervrije innovaties binnen de neurowetenschappen. Daarnaast schetst de KNAW de potentie van deze innovaties en hoe die zich de komende 10 jaar kunnen door ontwikkelen om bij te dragen aan een verbeterde manier van werken.

Lees ook het nieuwsbericht van de KNAW en de reactie van het kabinet op de inventarisatie.