Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD)

Voor ontwikkeling van nieuwe proefdiervrije innovaties en toepassing van bestaande en nieuwe proefdiervrije innovaties voert ZonMw het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) uit.

Voor het programma MKMD is het ministerie van LNV de hoofdopdrachtgever. LNV stelt aan ZonMw voor de gehele looptijd van dit programma, van 2018-2020, een bijdrage van €5,88 miljoen beschikbaar.  

Het programma bevat stimuleringssubsidies om consortia te helpen aanvragen in te dienen voor grote calls, om systematisch literatuuronderzoek over proefdiergebruik te steunen en om neutrale/negatieve resultaten ook te publiceren, zodat onderzoek onverhoopt niet dubbel hoeft te worden gedaan. 

Eigen calls

Het programma heeft ook eigen calls: In de call Covid-19 wordt proefdiervrij onderzoek gestimuleerd in aandachtsgebied 1 Voorspellende diagnostiek en behandeling, thema 4 Virus, immuniteit, immuunrespons en pathogenese. Een andere call is Create2solve waarbij industrie in drie projecten vraagstukken over concrete toepassing van proefdiervrije innovaties voorlegt aan de wetenschap.  InnoSysTox is een internationale oproep die zich richt op het vergroten van kennis van de humane toxicologie en toepassingen daarvan. Twee Nederlands-Duitse publiek- private consortia zijn daarmee aan de slag. Verder werkt en financiert ZonMW mee aan het programma Humane Meetmodellen.  

Naast de stimuleringssubsidies en onderzoeksprogramma’s is er ‘MKMD on tour’, een reeks symposia om kennisdeling en nieuwe samenwerkingen te stimuleren. Er zijn in 2019 twee van deze bijeenkomsten gehouden. Een derde en vierde bijeenkomst in Leiden en Groningen staan op de planning.  

Ten slotte laat ZonMw in het kader van MKMD dit jaar een zoekmachine ontwikkelen om bestaand onderzoek naar proefdiervrije innovaties beter te ontsluiten. Deze zal beschikbaar komen via TPI.tv.