De stand van de transitie is verkend

Wat is een gezamenlijk handelingsperspectief voor het brede TPI-netwerk met de diverse acties en initiatieven? Het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) van de Erasmus Universiteit hielp de TPI-partners in 2020 om een antwoord te vinden op deze vraag. De partners uit de TPI-kerngroep deelden hun inzichten over de transitie naar proefdiervrije innovatie. Vernieuwers uit het TPI-netwerk  en een aantal ‘frisdenkers’ van buiten, toetsen en verrijkten hun inzichten.

Kansrijke transitiepaden

Dit TPI-netwerk ziet grote kansen in technologische ontwikkelingen en digitalisering. Samen leiden ze tot medicijnontwikkeling op maat voor ieder individu (personalised medicine) en tot ontwikkeling van modellen in kweekglas (in vitro) en computer (in silico) waarmee  (bij)werking en veiligheid veelal minstens zo goed als met de dierproef beoordeeld zou kunnen worden. De vraag daarbij is vooral nog langs welke paden wetenschap en regelgevers tot acceptatie komen van proefdiervrije methoden die goed voorspellen over (bij)werking en veiligheid. Dan worden dierproeven meer en meer overbodig.

Niet in alle, maar in veel gebieden kan technologisch gezien al veel. Maar in onderwijs en regelgeving moet de transitie nog verder komen. Educatie en benutting van de ruimte die de wet in de EU biedt zijn daarom nu belang. Dat de transitie naar proefdiervrije innovatie in een fase van voorontwikkeling is en generaties vergt lees je  in het verslag van het webinar op 14 mei jl. waarin DRIFT haar analyse presenteerde. Hoogleraar en transitiedeskundige Jan Rotmans doet in een interview van juni 2020 uit de doeken wat hem opviel in onze transitie.

Verdiepen, verbreden en verankeren

In hun acties voor de komende jaren willen de TPI-partners:

  • proefdiervrije innovatiepraktijken verdiepen;
  • het netwerk verbreden en dialoog voeren met professionals uit wetenschap, industrie en regelgevers;
  • in beleid en regels verankeren wat al proefdiervrij kan.