TPI-Transitiepaden verkennen met DRIFT

Wat is een gezamenlijk handelingsperspectief voor het brede TPI-netwerk met de diverse vernieuwingsnetwerken, projecten en aangesloten initiatieven? Langs welke paden komen wij tot toepassing en acceptatie van beter voorspellende testen over werkzaamheid en veiligheid, waarbij dierproeven overbodig worden?

In 2019 en de eerste helft van 2020 hebben wij inzicht gekregen in de huidige positie van de transitie naar proefdiervrije innovatie. En dachten wij na over wat zou moeten worden opgebouwd, verbouwd of afgebouwd in het huidige systeem van testen met proefdieren. Dat bedenken wij niet alleen: Het onderzoeksinstituut Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) van de Erasmus Universiteit adviseert ons over transitiemanagement. En vernieuwers uit het TPI-netwerk, de TPI-kerngroep en een aantal ‘frisdenkers’ van buiten, toetsen en verrijken de inzichten met elkaar die wij met DRIFT opdoen.

Alle kennis en ideeën uit het TPI-netwerk over de transitie naar proefdiervrije innovatie heeft DRIFT benut om tot een transitie-agenda te komen. Het netwerk formuleerde daarbij wenkende perspectieven en een operationalisering daarvan in acties. Wij zien op het gebied van personalised medicine en in vitro en in silico veiligheidsbeoordeling, grote kansen voor de transitie, die wij extra stimuleren met experimenten met cruciale veranderpunten.

De transitie-agenda heeft nu smal en diep draagvlak. In de zomer van 2020 wordt dit verdiept door met actielijnen aan te sluiten bij wat al loopt, verbreedt naar relevante stakeholders die nog niet betrokken zijn en verankert door aan te sluiten op voor de transitie relevante beleidsdossiers van diverse ministeries.