Virtuele mens voor de veiligheidsbeoordeling

Dit netwerk is multidisciplinair en bestaat uit experts in toxicologie, humane ziektemodellen, (bio)informatica en artificial intelligence zoals machine learning. Ze werken samen aan het ontwerpen van een platform voor een veiligheidsbeoordeling die volledig gebaseerd is op data over de mens.  

Ze gaan hierbij uit van het menselijk lichaam in plaats van het proefdier en kijken naar proefdiervrije innovaties voor verschillende orgaansystemen. Hoe kun je die gebruiken om de veiligheid van chemische stoffen en geneesmiddelen te beoordelen? En welke nieuwe ontwikkelingen zijn er op het gebied van data, zoals machine learning en kunstmatige intelligentie?

Ambities

De ambitie is om alles te weten over de effecten van blootstelling aan stoffen op de gezonde mens. Daarbij laten ze het huidige paradigma van het proefdier als gouden standaard, los. Aan de hand van scenario’s voor leeftijd, gender en ziektebeelden in verschillende onderzoekslijnen wordt een platform gebouwd, dat continu met nieuwe kennis wordt gevoed. Zo ontstaat een virtueel model van het menselijk lichaam, waarmee kan worden getest alsof het een echt mens is. 

Innovatie, ketenbetrokkenheid en kennisuitwisseling zijn belangrijke elementen in ontwikkeling van dit ‘Virtual Human Platform for Safety Assessment’. Er zijn met alle deelnemende universiteiten en kennisinstellingen in 2019 vijf workshops gehouden in de periode maart - oktober 2019 om de innoverende werking van het platform te doordenken. Ook zijn bedrijven uit de sectoren chemie en farmacie bij dit project betrokken.

Virtual Human Platform

Voor zo’n Virtual Human Platform diende het RIVM met het Utrechtse consortium Advanced In Vitro Models (U-AIM) op 6 juni 2019 een voorlopige aanvraag in van 10 miljoen euro bij NWA-ORC (actielijn 1). U-AIM  bestaat uit universiteiten, bedrijven en kennisinstellingen van het Utrecht Science Parc. Deze voorlopige aanvraag werd in het najaar van 2019 gehonoreerd. Daarna volgde uitwerking tot een volledig voorstel dat op 31 januari 2020 is ingediend. Daarvan wordt in de zomer van 2020 duidelijk of het gehonoreerd wordt.  

RIVM treedt bij dit project als co-initiator op, samen met de Hogeschool Utrecht en het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht. Het ministerie van LNV draagt als een van vele co-funders in kind bij.