Proefdiervrije inspiratie

Ook buiten TPI om zijn er veel proefdiervrije vernieuwingen gaande. Hieronder vindt u voorbeelden. Wij kijken graag om ons heen voor proefdiervrije inspiratie!

Bekijk ook wat TPI doet.