Priority Setting Partnerships: patiënten betrekken bij onderzoek

Priority Setting Partnerships: patiënten betrekken bij onderzoek

De James Lind Alliance in de UK omvat Priority Setting Partnerships. Patiënten, professionals en fondsen werken daarin samen om te bepalen waar een fonds zijn vervolgfinanciering op moet richten.

Een van de succesverhalen is dat astmapatiënten geen nieuwe medicijnen wensten, maar ademtherapie. Een klinische studie op fysiotherapie werd ingezet, en met succes. Hiervoor waren dus geen dierproeven meer nodig.