Gecoördineerd onderzoek programmeren

ZonMw verkende met het NCad haalbaarheid van een onderzoekconsortium voor proefdiervrije innovaties, omdat met een landelijke coördinatie voor het programmering van onderzoek kansen beter worden benut. Vijfledige programmering lijkt beter dan een groot consortium vormen. Ze willen onderzoek programmeren op vlakken waar meer inzet nodig is om echt te veranderen:
- onderwijs aan toekomstige onderzoekers;
- casusuitwerking in een publiek-private samenwerking voor validatie in de EU;
- verkenning van opkomende wetenschappelijke ideeën;
- doorontwikkeling van modellen met een laag technology readiness level (TRL);
- ronde tafels over implementatie van cases met diverse belanghebbenden.

Deze vijf sporen kunnen ieder een eigen snelheid en verschillende financieringsbronnen hebben. Er is draagvlak en ondersteuning vanuit potentiële netwerken en bestaande programma’s, zoals Meer Kennis met Minder Dieren.