Een nieuw systeem voor beoordeling bouwen

Het RIVM werkt aan een nieuwe veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen en geneesmiddelen met proefdiervrije innovaties. Daarbij is het streven om op termijn geen gegevens uit proefdieronderzoeken meer nodig te hebben. En om te kunnen beoordelen op individueel niveau. Een belangrijke stap in dit streven vormt het project Virtual Human Platform. Een groot consortium onder leiding van de universiteit van Utrecht van meerdere universiteiten, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven bouwt in VHP4Safety aan een computermodel van de mens.

Het model wordt gevuld met gegevens uit de biologie en toxicologie, aangevuld met informatie vanuit verschillende disciplines zoals klinische gegevens, biomonitoring en genetica. VHP4Safety is een co-creatie waarin alle betrokken partijen samen ervaring opdoen met en vertrouwen krijgen in de nieuwe werkwijze.
Onder de vlag van TPI stemt RIVM dit project af met bijvoorbeeld de interdepartementale subsidieoproep in de Nationale Wetenschap Agenda. Die gaat ook over vernieuwing van de veiligheidsbeoordeling. Ook wordt afgestemd met plannen voor het EU Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals (PARC) waaraan lidstaat Nederland meewerkt. Dat richt zich op effici├źntie en effectiviteit van risicobeoordeling van chemische stoffen en producten.┬á