Vital Tissue benutten

Bij veel operaties wordt restweefsel weggegooid, zoals darmweefsel bij een maagverkleining. Dit is vitaal menselijk weefsel waarmee onderzoekers waardevol proefdiervrij onderzoek kunnen doen. Een groot consortium met TNO, de Hogeschool Utrecht, Logiqol, Sanquin, UMC’s en bedrijven werkten randvoorwaarden uit voor deze infrastructuur voor vitaal weefsel. Denk aan randvoorwaarden zoals kwaliteit van het restweefsel, toestemming van patiënten om het te gebruiken, medewerking van artsen om het niet weg te gooien maar te hergebruiken, een ICT platform om alles te registreren, logistiek om het tijdig en nog vitaal van operatietafel naar het onderzoekslab te vervoeren en financiering van de basisorganisatie. Ethische of wettelijke belemmeringen zijn niet gevonden. VitalTissue is haalbaar en kan de acties van de TPI-partners ondersteunen. Daarom is het nu van belang om eigenaarschap en financiering van de benodigde infrastructuur uit te kristalliseren. Met een structurele en stabiele basis kan VitalTissue daadwerkelijk starten, waarbij naar verwachting de registratie en logistiek van het restweefsel kostendekkend is.