TPI-vernieuwingsnetwerk Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)

Dit vernieuwingsnetwerk draait om het testen van de veiligheid van geneesmiddelen.

Voor de veiligheidsbeoordeling van geneesmiddelen bestaan duidelijke, strenge regels. Maar zulke regels zijn er nog niet meteen voor allerlei nieuwe ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn celtherapie- en gentherapieproducten (Advanced Therapy Medicinal Products, afgekort ATMPs).

Doordat er hiervoor nog weinig of geen regels zijn, hebben we de kans op een andere manier na te denken over veiligheidseisen voor de mens: vanuit het menselijk lichaam en niet vanuit het proefdier. Dit is waar dit netwerk zich op richt. Het is van start gegaan in september 2018.

Het vernieuwingsnetwerk ATMPs gaat internationale belanghebbenden omvatten uit overheid, wetenschap en industrie. Verantwoordelijk voor de uitvoering is VWS/GMT. De co├Ârdinatie ligt bij het RIVM. Als inhoudsdeskundige is het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) betrokken.