TPI-vernieuwingsnetwerk Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)

TPI-vernieuwingsnetwerk Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)

Dit vernieuwingsnetwerk draait om het testen van de veiligheid van geneesmiddelen.

Voor de veiligheidsbeoordeling van geneesmiddelen bestaan duidelijke, strenge regels. Maar zulke regels zijn er nog niet meteen voor allerlei nieuwe ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn celtherapie- en gentherapieproducten (Advanced Therapy Medicinal Products, afgekort ATMPs).

Doordat er hiervoor nog weinig of geen regels zijn, hebben we de kans op een andere manier na te denken over veiligheidseisen voor de mens: vanuit het menselijk lichaam en niet vanuit het proefdier. Dit is waar dit netwerk zich op richt. Het is van start gegaan in september 2018.

Het vernieuwingsnetwerk ATMPs gaat internationale belanghebbenden omvatten uit overheid, wetenschap en industrie. Verantwoordelijk voor de uitvoering is VWS/GMT. De coördinatie ligt bij het RIVM. Als inhoudsdeskundige is het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) betrokken.

Cel- en gentherapieproducten proefdiervrij ontwikkelen

Er zijn argumenten voor en tegen proefdiervrije ontwikkeling van cel- en gentherapieproducten (ATMPs). De mogelijkheden verschillen per product. Maar de bereidheid is er om samen te kijken naar wat al kan en wat nog onzeker of vertrouwelijk is. Dat bleek op 2 juli in een sessie van RIVM en CBG met betrokkenen in de productontwikkelingsketen, waaronder vertegenwoordigers van bedrijven en beoordelaars. Zij constateerden dat het zinvol is om case-by-case te zoeken naar een generiek ontwerp van een richtlijn die uiteindelijk de deur openzet voor humaan relevant of proefdiervrij testen van ATMPs. Een ‘man op de maan’-oefening leverde al een aanzet op. Bekijk de grafische impressie van wat besproken is tijdens de meeting. Wordt vervolgd! Meedenken? Meld je aan via tpi@minezk.nl.