Beyond Animal Testing-index (BAT-index)

Beyond Animal Testing-index (BAT-index)

De BAT-index wil een benchmark maken á la de Access to Medicine Index, om op institutioneel niveau het gesprek op gang te brengen, de onderlinge competitie aan te jagen van wat er proefdiervrij kan, en laten zien welke inspanningen de academische instituten doen bovenop de wettelijk verplichte vereisten over de 3V’s van verfijnen, verminderen en vervangen van dierproeven. Hierbij wordt gewogen op de aspecten commitment, transparantie en performance.  

De aanpak is met de Index foundation besproken en de stakeholders VSNU, NFU, SGF, ZonMw, Proefdiervrij staan achter het initiatief. LUMC, UMC, UMCG en TNO doen mee aan een pilot, waarvoor begin 2020 een postdoc is geworven. Deze pilot kijkt naar of de aanpak past bij wat het veld van belang vindt, of het in de praktijk werkt en wat stimulansen zijn voor gebruik.  

LNV investeerde in deze pilot, voor beantwoording van onderzoeksvragen naar a) welke feitelijke kwantitatieve en verhalende kwalitatieve KPI-informatie (Kritieke prestatie-indicator) op instituut-niveau beschikbaar is, b) weging van de KPI’s om op basis daarvan - in samenspraak met de World Benchmarking Alliance - een vergelijking tussen organisaties te maken, en c) financiering en governance, in het besef dat onafhankelijkheid en draagvlak bij gebruikers van belang zijn.