TPI-vernieuwingsnetwerk Informatieportaal Proefdiervrije Innovatie

Hoe gemakkelijk kunnen onderzoekers, financiers en anderen informatie vinden over onderzoek zonder proefdieren? Of over negatieve uitkomsten van onderzoek met proefdieren? En hoe kan gegevensuitwisseling hierover efficiënter, zodat we sneller bruikbare resultaten boeken en dubbel onderzoek voorkomen?

Dit TPI-vernieuwingsnetwerk bekijkt of een informatieportaal een oplossing is, en hoe dat dan zou moeten werken. De bedoeling is dat proefdiervrije benaderingen en methodieken breed toepasbaar worden, in Nederland én internationaal.

De coördinatie van dit netwerk ligt bij het Ministerie van LNV en het RIVM.

Werkconferentie Informatieportaal Proefdiervrije Innovatie

Adequate gegevensuitwisseling kan innovatief onderzoek sneller helpen implementeren of dubbel onderzoek met negatieve uitkomsten voorkomen.

Op 14 december was er in Utrecht daarom een werkconferentie Informatieportaal Proefdiervrije Innovatie. Een gemêleerd gezelschap van meer dan 40 deelnemers bekeek hoe data, informatie en kennis te ontsluiten zijn met koppeling aan cloud-TV. Werkt dat als een inspirerend, veilig en te sturen platform?

2 ketens

Aan de hand van zelfgemaakte videobeelden wisselden ze van gedachten. Zo bleek een informatieplatform met aanbod en vraag naar innovaties bijvoorbeeld relevant voor 2 ketens:

  • een horizontale keten van verschillende wetenschappelijke onderzoeksdomeinen
  • een verticale keten van onderzoek via beoordelaars en regulators tot marktpartijen.

Proef

Het RIVM werkt het komende kwartaal de gestelde vragen en gedeelde inzichten van deze werkconferentie uit. Een representatieve groep stakeholders doet begin 2019 een proef met inhoud en vorm, etalage en redactie van een portaal. Ze toetsen de uitkomst in de bredere groep belangstellenden.

Bijdragen?

Heeft u data, kennis of informatie voor in de proef-etalage? Of wilt u meedoen in de proef-redactie? Meld u dan aan bij het TPI-bureau: tpi@minez.nl.