TPI-vernieuwingsnetwerk Informatieportaal Proefdiervrije Innovatie

TPI-vernieuwingsnetwerk Informatieportaal Proefdiervrije Innovatie

Hoe gemakkelijk kunnen onderzoekers, financiers en anderen informatie vinden over onderzoek zonder proefdieren? Of over negatieve uitkomsten van onderzoek met proefdieren? En hoe kan gegevensuitwisseling hierover efficiënter, zodat we sneller bruikbare resultaten boeken en dubbel onderzoek voorkomen?

Dit TPI-vernieuwingsnetwerk bekijkt of een informatieportaal een oplossing is, en hoe dat dan zou moeten werken. De bedoeling is dat proefdiervrije benaderingen en methodieken breed toepasbaar worden, in Nederland én internationaal.

De coördinatie van dit netwerk ligt bij het Ministerie van LNV en het RIVM.

Pas als je getipt wordt door een bekende of als je een how it works nodig hebt bezoek je een informatie portaal. En ontsluiten van data gebeurt al veel en blijkt complex. Tegen deze achtergrond besprak het RIVM op 4 juli jl. met een kleine groep stakeholders - onder leiding van bureau EMMA - wat de wenselijke kenmerken van IPPI zijn. Hoe zou het portaal meerwaarde hebben ten opzichte van bestaande ontsluitingen van data en informatie? Geconstateerd werd dat een belangrijk doel van IPPI is dat het experts en expertise ontsluit. In een Vernieuwingsnetwerk IPPI draait het om de poppetjes, die benaderingen uitwisselen of elkaar verwijzen naar beschikbare informatie en data. Hoe vinden professionals elkaar over schotten en disciplines heen? Een grotere stakeholdersgroep gaat na de zomer een proef doen met een prototype waarin RIVM en Tradecast deze kenmerken verwerken. Heb je interesse om mee te doen: maak dat dan kenbaar via tpi@minlnv.nl.