TPI-vernieuwingsnetwerk Innovatief Gezondheidsonderzoek

Geld voor onderzoek komt van allerlei financiers. Bijvoorbeeld van gezondheidsfondsen.

Die gezondheidsfonden willen het best mogelijke onderzoek, dat de meeste kansen biedt op een succesvolle behandeling of een maximale kwaliteit van leven voor patiënten. Maar ze betalen liever mee aan onderzoek met menselijke meetmodellen, menselijk weefsel of patiënten, dan met proefdieren.

Hoe kunnen financiers proefdiervrij onderzoek bevorderen?

De vraag is wat er nodig is, en wat financiers kunnen doen, om onderzoekers te helpen proefdiervrij te werken. Het TPI-vernieuwingsnetwerk Innovatief Gezondheidsonderzoek kijkt naar eisen, regels, voorzieningen en andere randvoorwaarden.

Dit netwerk bestaat uit creatieve denkers en doeners uit organisaties die onderzoek mét en zonder dieren financieren. De activiteiten van dit netwerk worden mede mogelijk gemaakt door de SGF.

Op 21 januari heeft dit vernieuwingsnetwerk zijn vooruitgangsrapportage gepresenteerd!

Wij hebben ontdekt dat proefdiervrije innovatie makkelijker gaat als je er samen voor kiest: met patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers, financiers en beleidsmakers. Dan ziet iedereen de nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Dit beschrijven we in onze vooruitgangsrapportage, die wij op 21 januari in Den Haag presenteerden in de vorm van een handzaam boekje. Voor een breed gezelschap van netwerkdeelnemers en belangstellenden nam Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro van het Ministerie van LNV, het eerste exemplaar in ontvangst.

De rapportage laat 2 perspectieven zien: dat van het liefst proefdiervrij innoveren en dat van 100 procent proefdiervrij pionieren. Deze perspectieven vormen de twee kanten en ingangen van het boekje.

De 2-zijdige boekjes met de vooruitgangsrapportage, klaar voor de presentatie.

Uitdaging

Wij dagen onderzoeksfinanciers uit om systematisch ruimte te maken voor proefdiervrije innovatie in gezondheidsonderzoek. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • open te communiceren over onderzoek met proefdieren
  • een eigen innovatiestrategie te bepalen
  • ‘slow money’ te reserveren
  • ‘challenge lists’ te maken van niet en wel te gebruiken onderzoekmodellen
  • toeval te organiseren

Uitnodiging

Wij van het vernieuwingsnetwerk Innovatief Gezondheidsonderzoek nodigen financiers uit om de mogelijkheden van proefdiervrije innovatie te verkennen aan de hand van het TPI Helpathon Protocol. Meer weten? Kijk op www.tpihelpathon.nl. Wij helpen je graag verder!

Voorzet

Als voorzet sturen wij de vooruitgangsrapportage graag op aan iedereen die belangstelling heeft. Wij hebben het boekje in een beperkte oplage gedrukt en gaan het niet digitaal verspreiden. We willen voorkomen dat de mensen die wij direct citeren over hun proeven met dieren in een kwetsbare positie terecht komen.

Bestel het boekje, zolang de voorraad strekt, bij Amy Davies via secretariaat@gezondheidsfondsen.nl.

Vervolg

Het netwerk hoopt dit jaar nog meer netwerkbijeenkomsten en Helpathons te organiseren. Er zijn genoeg onderwerpen die wij kunnen bespreken. Meerdere mensen hebben interessante vragen voorgelegd voor een Helpathon.

De SGF en Health Holland dragen graag een steentje bij. Carine van de Nederlandse Brandwonden Stichting en Esther van Hersenstichting Nederland hebben elkaar uitgedaagd om een innovatie-test bij elkaar af te nemen: hoe vernieuwend zijn zij bezig met het onderzoek dat ze financieren? Wij zijn benieuwd!

Helpathon: brandwondenonderzoek zonder proefdieren?

Eind oktober 2018 hield het netwerk Innovatief Gezondheidsonderzoek een Helpathon. Dat is een variant op de hackathon: een snelkookpan voor ideeën, bedoeld om antwoord te vinden op een hulpvraag.

Die hulpvraag kwam in dit geval van de Nederlandse Brandwonden Stichting in Beverwijk. Want brandwonden verdiepen zich. Misschien is dit te voorkomen met bestaande, goedgekeurde medicijnen. Maar kunnen we dit onderzoeken zonder inzet van proefdieren?

Aan de Helpathon deden onderzoekers, financiers en ‘leken’ (‘experts in iets anders’) mee. Twee intensieve dagen werkten zij aan antwoorden, in uiteenlopende groepen en werkvormen. Hun conclusie? Voor dit onderzoek zijn proefdieren niet nodig. Nu niet, en – als we slim samenwerken met regelgevers en andere onderzoekers – straks ook niet meer.

Geldt dit ook voor andersoortig gezondheidsonderzoek? Daarover hoopt het netwerk begin 2019 meer te kunnen zeggen.

Zien hoe iedereen met de hulpvraag aan de slag ging? Bekijk het filmpje over deze Helpathon.