TPI-vernieuwingsnetwerk Innovatief Gezondheidsonderzoek

TPI-vernieuwingsnetwerk Innovatief Gezondheidsonderzoek

Stel dat …

Proefdiervrije innovatie gaat makkelijker als je er samen voor kiest: met patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers, financiers en beleidsmakers. Dit staat beschreven we in de vooruitgangsrapportage, die op 21 januari in Den Haag is gepresenteerd aan een breed gezelschap van netwerkdeelnemers en belangstellenden. De rapportage laat 2 perspectieven zien: dat van het liefst proefdiervrij innoveren en dat van 100 procent proefdiervrij pionieren. Verder daagt het boekje onderzoekfinanciers uit om systematisch ruimte te maken voor proefdiervrije innovatie in gezondheidsonderzoek. Dat kan bijvoorbeeld door: • open te communiceren over onderzoek met proefdieren
• een eigen innovatiestrategie te bepalen
• ‘slow money’ te reserveren
• ‘challenge lists’ te maken van niet en wel te gebruiken onderzoekmodellen
• toeval te organiseren

Helpathons

Dit netwerk organiseert zogenaamde helpathons. Dat is een variant op de hackathon: een snelkookpan voor ideeën, bedoeld om antwoord te vinden op een hulpvraag. Zo worden onderzoeksvoorstellen omgebouwd tot proefdiervrije voorstellen. Het netwerk hoopt dit jaar nog een helpathon te organiseren, want uit de helpathons kunnen algemene lessen geleerd worden. ‘Je kunt eerder de stap maken naar toepassing van je onderzoeksresultaten op de mens’. Lees meer op de website van TPI helpathons.

De helpathons brengen tegelijkertijd concrete cases verder. De eerste helpathon eind 2018 ging over een hulpvraag van de Nederlandse Brandwonden Stichting over onderzoek zonder proefdiergebruik naar of bestaande medicijnen verdieping van brandwonden kunnen voorkomen. Gedurende 48 uur werkten onderzoekers, financiers en ‘leken’ aan antwoorden, in wisselende groepen en werkvormen. Bekijk het filmpje over de eerste helpathon.

In de tweede helpathon van 2 en 3 mei jl. vond een gemixt gezelschap van experts en leken oplossingsrichtingen voor urgent onderzoek waar de Hartstichting zich sterk voor maakt. In de Universiteit van Leiden kunnen Bram Slütter en Ilze Bot in vitro een vaccin tegen slagaderverkalking gaan testen met plakjes van gekweekte bloedvaten met plaques waaraan immuuncellen van patiënten zijn toegevoegd. Verder is combineren van big data voor hen interessant om meer kennis te vergaren over toxiciteit en effectiviteit. Bram kreeg de tip mee om ook vroegtijdig regulators mee te laten denken. Fons van de Loo van de Radboud universiteit versterkte inmiddels zijn hypothese dat celblaasjes uit koemelk helpen tegen reuma. Hij wil met bedrijfskundigen een celblaasjesproduct op de markt brengen. Daarvoor zocht hij samenwerking met de lokale kaasboerderij om gebruik te kunnen maken van niet gebruikte wei. Hem werd geadviseerd te leren hoe bedrijven voedselproducten, gelabeld met medicinale werking, in de winkel mogen verkopen. Bekijk de aftermovie van deze tweede helpathon.