TPI-vernieuwingsnetwerk Innovatief Gezondheidsonderzoek

Geld voor onderzoek komt van allerlei financiers. Bijvoorbeeld van gezondheidsfondsen.

Die gezondheidsfonden willen het best mogelijke onderzoek, dat de meeste kansen biedt op een succesvolle behandeling of een maximale kwaliteit van leven voor patiënten. Maar ze betalen liever mee aan onderzoek met menselijke meetmodellen, menselijk weefsel of patiënten, dan met proefdieren.

Hoe kunnen financiers proefdiervrij onderzoek bevorderen?

De vraag is wat er nodig is, en wat financiers kunnen doen, om onderzoekers te helpen proefdiervrij te werken. Het TPI-vernieuwingsnetwerk Innovatief Gezondheidsonderzoek kijkt naar eisen, regels, voorzieningen en andere randvoorwaarden.

Dit netwerk bestaat uit creatieve denkers en doeners uit organisaties die onderzoek mét en zonder dieren financieren. De activiteiten van dit netwerk worden mede mogelijk gemaakt door de SGF.

Lessen uit de Helpathons, meeting 24 juni 2019

Op 25 juni, een tropische dinsdagmiddag is het TPI Vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief Gezondheidsonderzoek’ te gast in het Huis van de Gezondheid in Amersfoort. Deze meeting bood de uitgelezen kans een door te praten over de Helpathons, het Vernieuwingsnetwerk Informatieportaal Proefdiervrije Innovatie én de Pioneer-2-Policymaker Conference van 27-29 november 2019.

De Helpathonners #1 en # 2 gaven een update over hun projecten.

Bram (LUMC), Fons (Radboud UMC) en Carine (Brandwonden Stichting) praten ons bij over de resultaten van de Helpathons van november 2018 en mei 2019. Wat waren de uitkomsten en wat hebben zij hiermee gedaan? Bram onderzocht al in het lab of hij gebruik van bepaalde plakjes plaques uit bloedvaten kon maken in zijn onderzoek naar de ontwikkeling van een vaccin tegen slagaderverkalking. Verder sprak hij met een toetsingscommissie over een onderdeel van zijn in vitro onderzoeksvoorstel. Hij kreeg de tip mee om ook vroegtijdig regulators mee te laten denken. Met onderzoek op beschikbare stukjes darm versterkte

Fons zijn hypothese dat celblaasjes uit koemelk helpen tegen reuma. Hij wil met bedrijfskundigen een celblaasjesproduct op de markt brengen. Daarvoor zocht hij samenwerking met de lokale kaasboerderij om gebruik te kunnen maken van niet gebruikte wei. Hem werd geadviseerd te leren hoe bedrijven voedselproducten, gelabeld met medicinale werking, in de winkel mogen verkopen.

Carine zoekt nog naar middelen voor de uitvoering van een onderzoek naar de verdieping van brandwonden. Het projectplan is inmiddels uitgewerkt, maar het vinden van een bedrijf t.b.v. een private bijdrage aan het project is een grote uitdaging. Uit de Helpathons kunnen veel lessen geleerd worden. ‘Je hoeft niet altijd het naadje van de kous te weten’, vertelt onderzoeker Bram en ‘Je kunt eerder de stap maken naar toepassing van je onderzoeksresultaten op de mens’. De Helpathons brengen in de eerste plaats specifieke concrete cases verder, met inspanning van een mix aan welwillenden. Lees meer over de Helpathons op de website van TPI Helpathons.

Vernieuwingsnetwerk Informatieportaal en de Pioneer-2-Policymaker Conference. (P2P)

Ngoc en Bea (TPI) vragen ook om concrete cases voor het programma van de internationale P2P Conference op 27-29 november 2019 en voor een proef met het Informatie Portaal Proefdiervrije Innovatie. Lees meer over de International Pioneer-2-Policymaker Conference.

Heb je een cases? Mail ze naar tpi@minezk.nl.

2e Helpathon: nieuwe onderzoeksmethoden hebben veel potentie!

In de Helpathon van 2 en 3 mei jl. vond een gemixt gezelschap van experts en leken oplossingsrichtingen voor urgent onderzoek waar de Hartstichting zich sterk voor maakt. In de Universiteit van Leiden kunnen Bram Slütter en Ilze Bot in vitro een vaccin tegen slagaderverkalking gaan testen met plakjes van gekweekte bloedvaten met plaques waaraan immuuncellen van patiënten zijn toegevoegd. Verder is combineren van big data voor hen interessant om meer kennis te vergaren over toxiciteit en effectiviteit. Fons van de Loo van de Radboud universiteit kan alternatief testen of celblaasjes uit koemelk werken als medicijn tegen reuma met data uit een biobieb. Dan zou zijn bedrijf Fons B.V. kunnen helpen bij het op de markt brengen van dit voedselmedicijn. Benieuwd naar de voortgang van Bram, Ilze en Joost? Kom dan op dinsdagmiddag 25 juni naar de bijeenkomst van het Vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief Gezondheidsonderzoek’ in Amersfoort. Daar praten we je bij en blikken we o.a. vooruit op de Internationale TPI-Pioneer 2 Policy Conferentie eind dit jaar.

Bekijk op de website van TPI Helpathon de aftermovie van deze inspirerende Helpathon.

Op 21 januari heeft dit vernieuwingsnetwerk zijn vooruitgangsrapportage gepresenteerd!

Wij hebben ontdekt dat proefdiervrije innovatie makkelijker gaat als je er samen voor kiest: met patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers, financiers en beleidsmakers. Dan ziet iedereen de nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Dit beschrijven we in onze vooruitgangsrapportage, die wij op 21 januari in Den Haag presenteerden in de vorm van een handzaam boekje. Voor een breed gezelschap van netwerkdeelnemers en belangstellenden nam Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro van het Ministerie van LNV, het eerste exemplaar in ontvangst.

De rapportage laat 2 perspectieven zien: dat van het liefst proefdiervrij innoveren en dat van 100 procent proefdiervrij pionieren. Deze perspectieven vormen de twee kanten en ingangen van het boekje.

De 2-zijdige boekjes met de vooruitgangsrapportage, klaar voor de presentatie.

Uitdaging

Wij dagen onderzoeksfinanciers uit om systematisch ruimte te maken voor proefdiervrije innovatie in gezondheidsonderzoek. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • open te communiceren over onderzoek met proefdieren
  • een eigen innovatiestrategie te bepalen
  • ‘slow money’ te reserveren
  • ‘challenge lists’ te maken van niet en wel te gebruiken onderzoekmodellen
  • toeval te organiseren

Uitnodiging

Wij van het vernieuwingsnetwerk Innovatief Gezondheidsonderzoek nodigen financiers uit om de mogelijkheden van proefdiervrije innovatie te verkennen aan de hand van het TPI Helpathon Protocol. Meer weten? Kijk op www.tpihelpathon.nl. Wij helpen je graag verder!

Voorzet

Als voorzet sturen wij de vooruitgangsrapportage graag op aan iedereen die belangstelling heeft. Wij hebben het boekje in een beperkte oplage gedrukt en gaan het niet digitaal verspreiden. We willen voorkomen dat de mensen die wij direct citeren over hun proeven met dieren in een kwetsbare positie terecht komen.

Bestel het boekje, zolang de voorraad strekt, bij Amy Davies via secretariaat@gezondheidsfondsen.nl.

Vervolg

Het netwerk hoopt dit jaar nog meer netwerkbijeenkomsten en Helpathons te organiseren. Er zijn genoeg onderwerpen die wij kunnen bespreken. Meerdere mensen hebben interessante vragen voorgelegd voor een Helpathon.

De SGF en Health Holland dragen graag een steentje bij. Carine van de Nederlandse Brandwonden Stichting en Esther van Hersenstichting Nederland hebben elkaar uitgedaagd om een innovatie-test bij elkaar af te nemen: hoe vernieuwend zijn zij bezig met het onderzoek dat ze financieren? Wij zijn benieuwd!

Helpathon: brandwondenonderzoek zonder proefdieren?

Eind oktober 2018 hield het netwerk Innovatief Gezondheidsonderzoek een Helpathon. Dat is een variant op de hackathon: een snelkookpan voor ideeën, bedoeld om antwoord te vinden op een hulpvraag.

Die hulpvraag kwam in dit geval van de Nederlandse Brandwonden Stichting in Beverwijk. Want brandwonden verdiepen zich. Misschien is dit te voorkomen met bestaande, goedgekeurde medicijnen. Maar kunnen we dit onderzoeken zonder inzet van proefdieren?

Aan de Helpathon deden onderzoekers, financiers en ‘leken’ (‘experts in iets anders’) mee. Twee intensieve dagen werkten zij aan antwoorden, in uiteenlopende groepen en werkvormen. Hun conclusie? Voor dit onderzoek zijn proefdieren niet nodig. Nu niet, en – als we slim samenwerken met regelgevers en andere onderzoekers – straks ook niet meer.

Geldt dit ook voor andersoortig gezondheidsonderzoek? Daarover hoopt het netwerk begin 2019 meer te kunnen zeggen.

Zien hoe iedereen met de hulpvraag aan de slag ging? Bekijk het filmpje over deze Helpathon.