Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD)

Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD)

Als mensen hebben we met dieren een sterke band. Maar we zetten dieren ook in voor ons eigenbelang. Dat is dubbelzinnig en tegenstrijdig. Geen wonder dat er veel maatschappelijke discussie is over het gebruik van dieren voor bijvoorbeeld medisch onderzoek.

ZonMw wil gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleren. Daarom voert ZonMw het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) uit. Dit programma heeft 2 doelen:

  • ontwikkeling van nieuwe proefdiervrije innovaties; en
  • toepassing van bestaande en nieuwe proefdiervrije innovaties.

Voor het programma MKMD is het ministerie van LNV de hoofdopdrachtgever.