Nationale Wetenschapsagenda

NWO heeft een onderzoeksprogramma onder de naam Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Daarbinnen heeft NWO financieringsrondes (calls) geopend, om interdisciplinaire consortia te stimuleren onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen 1 of meer van de 25 NWA-routes.

Op dit moment loopt de eerste call: NWA-Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Deze call biedt, naast verschillende NWA-routes, mogelijkheden voor financiering van onderzoeksvoorstellen van consortia op het gebied van proefdiervrije innovatie.

Enkele deelnemers aan de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) willen samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op enig moment ook een succesvolle onderzoeksaanvraag in te dienen. Daarom gaan ze ook verkennen met welke (onderzoeks)partners een kansrijk consortium op te zetten is.

Vanuit TPI zijn op dit moment bij dit netwerk betrokken:

Begeleiding: Bureau Hezelburcht.