Nationale Wetenschapsagenda

Nationale Wetenschapsagenda

NWO heeft een onderzoeksprogramma onder de naam Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Daarbinnen heeft NWO financieringsrondes (calls) geopend, om interdisciplinaire consortia te stimuleren onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen 1 of meer van de 25 NWA-routes.

Op dit moment loopt de eerste call: NWA-Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Deze call biedt, naast verschillende NWA-routes, mogelijkheden voor financiering van onderzoeksvoorstellen van consortia op het gebied van proefdiervrije innovatie.

NWA heeft ook een actielijn voor vakdepartementen. De in TPI samenwerkende ministeries formuleren daarin een gezamenlijk thema voor een onderzoek. De focus van deze call ligt op systemische effecten na herhaalde (langdurige) blootstelling. Niet zozeer de 3Vs voor dierenwelzijn staan centraal, maar de veiligheid van de mens. Dit kan door gebruik te maken van gegevens afkomstig van humaan relevante proefdiervrije testen. De zogeheten ab initio proefdiervrije veiligheidsbeoordeling vereist een nieuw startpunt, waarbij de informatievereisten voor de verschillende kaders opnieuw worden doordacht. De veilige toepassing van chemische stoffen is geregeld in verscheidene wettelijke kaders. Er zijn kaders voor geneesmiddelen, voedseladditieven, industriƫle chemicaliƫn, gewasbeschermingsmiddelen en cosmetica. Bestaande initiatieven op dit vlak uit de wereld van cosmetica en vanuit EU-ToxsRisk laten zien de uitdaging ligt in het vaststellen van het kritische effect, als startpunt voor een kwantitatieve veiligheidsbeoordeling.

Begin volgend jaar wordt dit thema ingediend. En medio 2021 kunnen consortia van onderzoeksinstituten hun voorstellen indienen. Consortia zullen worden uitgedaagd om in nauwe samenwerking met risicobeoordelaars en beleidsmedewerkers te onderbouwen hoe proefdiervrije methoden presteren, door te vergelijken met een gemeenschappelijke set referentiestoffen met humaan toxicologische data.

Begeleiding: Bureau Hezelburcht.