Nationale Wetenschapsagenda

Nationale Wetenschapsagenda

NWO heeft een onderzoeksprogramma onder de naam Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De NWA bevat een actielijn voor vakdepartementen (programmalijn 2). De in TPI samenwerkende ministeries dienden een interdepartementaal thema in en reserveerden budget voor een call in programmalijn 2 van de Nationale Wetenschapsagenda.
 
Het interdepartementale thema draait om ontwikkeling van een nieuwe veiligheidsbeoordeling op grond van alternatieven voor dierproeven. Het doel is om een maatschappelijke doorbraak te bereiken met een multidisciplinaire aanpak waarin testontwikkelaars, beoordelaars, regelgevers en industrie vroegtijdig worden betrokken bij innovatie, validatie én acceptatie van een nieuw systeem van testen op veiligheid van medicijnen en stoffen zonder dieren.   

De focus van deze call ligt op nieuwe onderzoeksgebieden waarvoor nog geen dierproeven worden gebruikt en op andere benaderingen waarbij het einddoel centraal staat in plaats van referentie aan de dierproef.  

Nu op 27 mei 2020 het ingediende thema gehonoreerd is door de Raad van Bestuur van NWO gaan de departementen LNV, OCenW, IenW, VWS, EZK en Defensie -onder begeleiding van NWO- een call uitwerken in de rest van 2020. Medio 2021 kunnen consortia van onderzoeksinstituten hun voorstellen indienen. Consortia zullen worden uitgedaagd om nauw samen te werken met de industrie en veiligheidsbeoordelaars.