Register gevalideerde diermodellen

Register gevalideerde diermodellen

Dit project van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), dat door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wordt begeleid, ontwikkelt methodes om diermodellen te beoordelen op hun voorspellende waarde voor de mens. Het betreft hier specifiek het testen van de effectiviteit van geneesmiddelen.  

Inmiddels zijn de eerste modellen en methodes ontwikkeld om de voorspellende waarde van een dierproef voor een bepaald ziektemodel te wegen. Deze methodes zijn ook gepubliceerd.  

Nu wordt gekeken of er op basis van deze methode een internationaal register kan worden opgezet waarin wordt bijgehouden welke diermodellen (of alternatieven) het meest geschikt zijn voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Het doel van dit register is het voorkomen van dierproeven die een beperkte voorspellende waarde hebben.