TPI-vernieuwingsnetwerk Startups en scaleups

Startups en scaleups, beginnende en groeiende bedrijven, spelen een sleutelrol bij proefdiervrije innovaties. Hoe snel de transitie verloopt, hangt sterk af van hun start- en groeikracht.

Waar liggen de knelpunten die doorbraken naar proefdiervrije innovatie moeilijk maken? In dit TPI-vernieuwingsnetwerk pakken we die aan.

We werken aan vernieuwende voorstellen, toe te passen in de dagelijkse praktijk. We bekijken wie we erbij moeten halen, en hoe we verdergaan.

Trekker in dit netwerk is de Topsector Life Sciences & Health.