TPI-vernieuwingsnetwerk Startups en scaleups

TPI-vernieuwingsnetwerk Startups en scaleups

Startups en scaleups, beginnende en groeiende bedrijven, spelen een sleutelrol bij proefdiervrije innovaties. Hoe snel de transitie verloopt, hangt sterk af van hun start- en groeikracht.

Waar liggen de knelpunten die doorbraken naar proefdiervrije innovatie moeilijk maken? In dit TPI-vernieuwingsnetwerk pakken we die aan.

We werken aan vernieuwende voorstellen, toe te passen in de dagelijkse praktijk. We bekijken wie we erbij moeten halen, en hoe we verdergaan.

Betrokken is lector ‘Innovative testing in Life sciences and chemistry’ Cyrille Krul van de Hogeschool Utrecht.

In dit netwerk is een belangrijke vraag: wat is nodig voor Proefdiervrije Innovaties om acceptabel te zijn? Daarom zijn pilots gestart voor kennisuitwisseling van startups en scale ups met CRO- en farma bedrijven. De pilot bestaat uit voorgesprekken, enerzijds aan de hand van de bestaande guidelines over de huidige kwalificatie en anderzijds over een specifiek bedrijf. Uiteindelijk wordt een derde gesprek gefaciliteerd tussen gebruiker en leverancier om te zoeken naar mogelijke samenwerking.

Er is behoefte om meer te weten over de diverse innovaties van start ups. Daarom komt er een ‘bidbook’ met visitekaartjes van startup en scaleups-bedrijven. Startups en scaleups leveren zelf info aan over wat ze proefdiervrij innoveren en waarom ze dat doen. Dat biedt een overzichtelijke gids over wat Nederland in huis heeft. Het bidbook zal ook enkele diepte interviews bevatten. De gids wordt uitgedeeld aan deelnemers aan de Pioneer 2 Policymaker conference ‘Accelerating animal free innovations’ in Utrecht Science Park op 28 en 29 november as. Het TPI vernieuwingsnetwerk Start up scaleup werkt in deze communicatie samen met St Proefdiervrij, hDMT, Holland Bio, Topsector LifeScience & Health en Startup Delta.