Inventarisatie Neurowetenschappen

Inventarisatie Neurowetenschappen

KNAW-inventarisatie: onderzoeksmethoden in de neurowetenschappen

Op 20 juni bood de KNAW haar inventarisatie “Het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel-neurowetenschappelijk onderzoek” aan het kabinet aan. Dit op verzoek van de Ministeries van OCW en LNV, die een pilot-streefbeeld wilden voor fundamenteel onderzoek, met heldere transitiedoelen voor de komende 10 jaar, gericht op vermindering van het proefdiergebruik.

Lees het nieuwsbericht van de KNAW en de reactie van het kabinet, dat de inventarisatie en de onderliggende verkenning op 4 juli naar de Tweede Kamer stuurde.