TPI.tv

TPI.tv

Pas als je getipt wordt door een bekende of als je een how it works nodig hebt, bezoek je een informatieportaal. En ontsluiten van data gebeurt al veel en blijkt complex. Tegen deze achtergrond bespreekt het RIVM met een groep stakeholders wat de wenselijke kenmerken, inhoud en vorm van een informatieportaal voor proefdiervrije innovaties is.

Hoe kan het portaal meerwaarde hebben ten opzichte van bestaande ontsluitingen van data en informatie? Hoe werkt het als een marktplaats? Geconstateerd werd dat het portaal inspirerend, interactief, te sturen op effectiviteit en, waar wenselijk, besloten moet zijn. Verder moet het bovenal experts verbinden. Dialoog is belangrijk en het draait dan ook om de mensen, die benaderingen uitwisselen of elkaar verwijzen naar beschikbare informatie en data. Hoe vinden professionals elkaar over schotten en disciplines heen? Op TPI.tv!

Uitwisselen van expertise en vragen

Het doel van TPI.tv is om ketenbreed en interdisciplinair professionals te verbinden die werken aan proefdiervrije innovaties. In 2019 is een prototype van een gerubriceerd informatieportaal opgeleverd. Tijdens de internationale TPI-conferentie in november 2019 is dit prototype getoond en zijn enkele buitenlandse experts op video gezet. Vanaf januari 2020 kan iedere professional in de wereld zelf een video uploaden en daarin een hulpvraag stellen of een aanbod doen en data, informatie en/of kennis delen. Zo kunnen professionals hun expertise uitwisselen in de gehele ontwikkelingsketen van onderzoek tot de markt.  

Heb je interesse, bezoek TPI.tv en upload een video waarin je je hulpvraag over proefdiervrije alternatieven voor je onderzoek stelt of je expertise aanbiedt.

Proef

Begin 2020 is RIVM een proef gestart met een prototype van TPI.tv, in samenspraak met een groep stakeholders uit diverse disciplines uit het TPI-netwerk. Begeleid door bureau EMMA, met ontwikkelaar Tradecast en in samenspraak met stakeholders uit het TPI-netwerk doet het RIVM geheel 2020 een proef met dit prototype door het gebruik ervan te volgen en stimuleren. Gedurende deze proef wordt ook gekeken hoe in latere jaren technische- en organisatorisch integratie mogelijk is met de TPI-website. TPI.tv moet gaan fungeren als lerend online uitwisselingsnetwerk.

In augustus organiseert het RIVM een instructieve workshop met een focusgroep om de verbindende werking van TPI.tv te illustreren. Ook kijkt een stakeholdergroep mee naar de nadere vormgeving, invulling en redactie van TPI.tv.