TPI-vernieuwingsnetwerk Virtuele mens voor de veiligheidsbeoordeling

TPI-vernieuwingsnetwerk Virtuele mens voor de veiligheidsbeoordeling

In dit netwerk ontwikkelen we een nieuwe benadering voor veiligheidsbeoordeling, gebaseerd op proefdiervrije innovaties.

We gaan hierbij uit van het menselijk lichaam in plaats van het proefdier. We kijken naar proefdiervrije innovaties voor verschillende orgaansystemen. Hoe kunnen we die gebruiken om de veiligheid van chemische stoffen en geneesmiddelen te beoordelen? En welke nieuwe ontwikkelingen zijn er op het gebied van data, zoals machine learning en kunstmatige intelligentie?

Wat we uiteindelijk willen maken is een ‘virtuele mens voor de veiligheidsbeoordeling’: een model van het menselijk organisme, waarop we kunnen testen alsof het een echt mens is.

Het RIVM coördineert dit vernieuwingsnetwerk.

Het Utrecht Advanced In Vitro Models (U-AIM) consortium, dat bestaat uit verschillende instellingen (universiteiten, bedrijven, kennisinstellingen) van het Utrecht Science Parc en RIVM dienden op 6 juni 2019 een gezamenlijk projectvoorstel in bij de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) gericht op de virtuele mens en proefdiervrije innovaties. RIVM treedt hierbij als co-initiator op, samen met de Hogeschool Utrecht en het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht.

In sneltreinvaart zijn daartoe netwerken ingericht met experts in humane ziektemodellen, (bio)informatica, machine learning en artificial intelligence. Dit multidisciplinaire netwerk van experts biedt meer kansen voor kennisontwikkeling op proefdiervrije innovaties en de virtuele mens.