VitalTissue

VitalTissue

De vertaalslag van dier naar mens is vaak lastig te maken. Maar met vitaal, oftewel ‘vers’ menselijk weefsel hoeft die vertaalslag niet gemaakt te worden. Dat scheelt kosten en kan het onderzoek effectiever maken.  

Veel gezondheidsonderzoekers in Nederland kunnen geen vitaal menselijk weefsel krijgen voor hun onderzoek. Terwijl dat vitale menselijke weefsel er wél is: ziekenhuizen gooien na operaties veel resterend weefsel weg. VitalTissue wil deze situatie veranderen.  

VitalTissue is een samenwerking tussen leden van verschillende organisaties uit het publieke en private domein, kennisinstellingen, (academische) ziekenhuizen, bedrijven en stichtingen.  

Het is een groot consortium van TNO, Hogeschool Utrecht, en Utrecht Life Sciences (UU/UMCU), Erasmus MC, UMCG, RUG, Sanquin, BBMRI, Logiqol, Charles River, Galapagos, MLC Foundation en  Branddoctors. 

Dit consortium onderzoekt of het logistiek, regulatoir en ethisch haalbaar is om menselijk weefsel – met toestemming van de patiënt – beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. LNV investeert in dit onderzoek. Want voordat VitalTissue operationeel wordt, zijn er antwoorden nodig op veel vragen, zoals:  

  • Welke stappen zijn nodig van donor naar laboratorium, met protocollen over transport, verantwoordelijkheden, etc.  
  • Onder welke condities kunnen weefsels van vet en long vervoerd worden waarbij de kwaliteit van het weefsel gewaarborgd blijft, en welke logistieke kwesties in het ziekenhuis zijn hiermee gemoeid?  
  • Hoe communiceer je met verhalen naar publiek, onderzoekers en zorgprofessionals over de urgentie en de impact van VitalTissue voor onderzoekers?  
  • Aan welke eisen moet een online platform voldoen en wat in het proces van aanbod en afname van restweefsel kan geautomatiseerd worden?  

Kijk op de website van VitalTissue voor meer informatie over dit initiatief of als u hulp wil aanbieden of suggesties heeft.