tekening kennis

Hoe TPI het wil

Ondernemers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties zien steeds meer mogelijkheden voor onderzoek en testen zónder dieren. Nieuwe geneesmiddelen of chemische stoffen kunnen ze op steeds meer manieren onderzoeken op veiligheid en werkzaamheid.

Transitie

Deze verandering van dierproeven naar proefdiervrije methoden en technieken is groot en gaat niet vanzelf. Vergelijk het met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Bij zo’n ‘transitie’ maken delen van het bestaande systeem langzaam plaats voor nieuwe delen. Na een tijd blijkt het hele systeem zich te hebben vernieuwd. Kleine acties en initiatieven buiten de bestaande kaders geven ruimte.

Regie

Een transitie is een maatschappelijk gegeven, geen beleidskeuze. Het is wél een beleidskeuze om te versnellen en de regie te pakken. En dat doet het Ministerie van LNV. Op 1 juni 2018 schreef minister Schouten aan de Tweede Kamer een brief over het waarom en hoe van TPI.

Wat er al is en wat we doen

Inmiddels werken mensen en organisaties hard aan de versnelling van de Transitie Proefdiervrije Innovatie binnen vernieuwingsnetwerken en projecten. Maar er is ook buiten TPI veel in ontwikkeling.