Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

7 universitaire medische centra (umc’s). Zo'n 80.000 mensen. Als een spin in het web behartigt de NFU hun belangen. Zowel binnen als buiten de umc's.

Onderlinge samenwerking

De NFU verbindt en ondersteunt de umc’s bij gemeenschappelijke kerntaken. De federatie is intermediair bij het maken van overkoepelende afspraken. Bijvoorbeeld voor de cao en andere arbeidsafspraken. De NFU bevordert ook de onderlinge samenwerking.

Opstellen richtlijnen

De NFU is onder meer verantwoordelijk voor de cao en overige arbeidsvoorwaarden van umc-medewerkers. Ook coördineert de federatie het opstellen van algemeen geldende richtlijnen. Bijvoorbeeld voor afspraken rond de 3 kerntaken van de umc’s:

  1. patiëntenzorg
  2. onderwijs
  3. onderzoek

Samenwerking met zorg, wetenschap en onderwijs

Ook stimuleert de NFU samenwerkingsverbanden met andere zorgpartijen en wetenschappelijke instituten op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
Zoals organisaties in de zorg, wetenschap en het onderwijs. Daaronder valt ook de samenwerking met de partners in het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Lees verder op de site van de NFU.