Contact

Hebt u een vraag over de Transitie Proefdiervrije Innovatie? Of een idee om vernieuwing te versnellen? Laat het ons hieronder weten.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw contactgegevens gebruiken we alleen om uw vraag te beantwoorden. We delen ze niet met derden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Onze eigen medewerkers gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en delen ze niet met derden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Nadat wij uw vraag hebben beantwoord, blijven uw naam en mailadres aanwezig in onze administratie tot 2020. In dat jaar verwachten wij het transitiebureau op te heffen. Dan vernietigen wij de verzamelde persoonsgegevens. U kunt ons ook eerder vragen om uw gegevens uit onze systemen te wissen.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *