TPI is een programma dat de transitie naar proefdiervrij onderzoek stimuleert. Een partnerprogramma waarin ministeries en andere organisaties samenwerken.

Hersencellen in een petrischaaltje

Home

Nederland wil internationaal vooroplopen op het gebied van vernieuwingen (innovaties) die dierproeven overbodig maken. Daarom stimuleert de Rijksoverheid het ontwikkelen en toepassen van methoden voor onderzoek zonder proefdieren. Dit gebeurt met het partnerprogramma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI). Lees verder over TPI.

Iedereen wil een veilige omgeving voor mens, dier en milieu (animatievideo)

Tijdlijn: Op weg naar beter voorspellen zonder proefdieren

Nederland wil voorloper zijn op het gebied van versnelling van de transitie met biomedisch onderzoek en medicijntesten zonder het gebruik van dieren. Deze ambitie heeft een lange voorgeschiedenis. De tijdlijn geeft een overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe.