TPI voegt toe

'De partners kozen in 2018 bewust voor het verleggen van de focus naar opbouw van alternatieven, in plaats van afbouw van dierproeven. Zo is proefdiervrij innoveren in brede zin bespreekbaar gemaakt, en kunnen stakeholders met diverse belangen en aandachtspunten, uit heel verschillende onderzoekdomeinen, doelsectoren, technologieën en beleidsdossiers, samenwerken'.

hero transitiepaden

Home

Onderzoek naar geneesmiddelen, voedselveiligheid en risico’s van stoffen. Hoe kan dat beter, liefst zonder proefdieren?

Mensen uit wetenschap, gezondheidszorg, bedrijfsleven en overheid zijn nieuwsgierig naar deze vraag. Het antwoord is niet simpel. Er komt veel bij kijken en er moet veel voor veranderen. We zitten dan ook midden in een overgang, een transitie. Met de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) willen we de veranderingen versnellen. Samen zoeken we het beste. Voor mens én dier.

Read this website in English.

Missie

In het programma Transitie naar Proefdiervrije Innovatie werken diverse partners aan versnelling van de ontwikkeling van alternatieve modellen en testen die de werkzaamheid en veiligheid van medicijnen en stoffen beter voorspellen en zo dierproeven verminderen.