Home

Onderzoek naar geneesmiddelen, voedselveiligheid en risico’s van stoffen. Hoe kan dat beter, liefst zonder proefdieren?

Het antwoord hierop is niet simpel. En niet overal kan het anders. Waar dat wel kan beoogt TPI het beste voor dier én mens. TPI staat voor het programma voor versnelling van de Transitie naar Proefdiervrije Innovatie. Waarom? Om de overgang naar nieuwe technologieën een duwtje in de rug te geven. Het gaat om de overgang van dierproefgebruik naar gebruik van technologieën zoals organen op een chip of zoals kunstmatige intelligentie, en mogelijke combinaties. Daarmee streven de partners in het TPI-programma naar andere manieren van leren over het ontstaan en de behandeling van ziektes. En ze streven naar een nieuwe manier van beoordelen of iets veilig is voor de mens en verkocht mag worden: heeft een medicijn geen bijwerkingen? Is blootstelling aan een nieuw chemisch product zoals schoonmaakmiddel of verf wel veilig?

Missie

Onze missie is ruimte maken voor ontwikkeling van modellen en testen zonder dieren. En vergroten van het vertrouwen daar in. Ze moeten minstens zo goed, en liefst beter, voorspellen over de werking en veiligheid van medicijnen en chemische stoffen. Nieuwe technologieën met data en kennis over de bouw en functie van het menselijk lichaam bieden kansen daarvoor. Zo, met ruimte voor nieuwe methoden, willen we dierproeven meer en meer overbodig maken. De TPI-partners zijn actief op verschillende terreinen.

TPI voegt toe

Tien partners vormen de kern van TPI en werken samen met hun acties aan de ambitie van Nederland als voorloper in de internationale transitie naar proefdiervrije innovatie. De partners kozen in 2018 bewust voor het verleggen van de focus naar opbouw van proefdiervrije innovaties, in plaats van de nadruk te leggen op afbouw van dierproeven. Zo is proefdiervrij innoveren in brede zin bespreekbaar en kunnen hele verschillende stakeholders meedoen. Met een mix van diverse belangen en aandachtspunten uit heel verschillende onderzoekdomeinen, doelsectoren, technologieën en beleidsdossiers is de kans op proefdiervrije innovatie immers groter.