Voortgangsrapportage transitie proefdiervrije innovatie 2019

Met deze brief brengt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Kamer op de hoogte van de ontwikkelingen in het TPI-traject en de voortgang die is geboekt.