Kamerbrief voortgang transitie proefdiervrije innovatie 2020

Brief aan de Tweede Kamer van minister Schouten van het ministerie van LNV over de voortgang van de Transitie Proefdiervrije Innovatie.