Kamerbrief vragen en toezeggingen uit commissiedebat dierproeven van 21 april 2022

Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen uit het commissiedebat dierproeven en Transitie Proefdiervrije Innovatie op 21 april 2022. Het Tweede Kamerlid Graus (PVV) heeft deze vragen gesteld. Ook geeft de minister een overzicht van de aangenomen moties van en toezeggingen aan het Tweede Kamerlid Graus over dierproeven, de bijbehorende uitvoering en terugkoppeling middels verschillende Kamerbrieven.