Transitie naar proefdiervrij onderzoek - over mogelijkheden voor het uitfaseren van dierproeven en het stimuleren van proefdiervrije innovatie

Dierproeven hebben ons veel gebracht: kennis en toepassingen voor gezondheid en veiligheid. Heel lang waren ze voor bepaalde soorten onderzoek de best denkbare en meest logische keuze. Maar de wereld verandert. In opdracht van de staatssecretaris van Economische Zaken heeft het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) een advies uitgebracht.