Transitie naar proefdiervrij onderzoek - over mogelijkheden voor het uitfaseren van dierproeven en het stimuleren van proefdiervrije innovatie

Advies van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) in opdracht van de staatssecretaris van Economische Zaken