Samen kansrijke transitiepaden inslaan naar proefdiervrije innovatie

Het Dutch Research Institute For Innovations (DRIFT) onderzocht waar de transitie naar proefdiervrije innovatie (TPI) nu staat, en hoe die zich verder kan ontwikkelen. In nauwe samenwerking met mensen en organisaties uit het TPI-netwerk heeft DRIFT een aantal problemen en oplossingsrichtingen geschetst. Het resultaat van dit onderzoek presenteerde DRIFT tijdens een webinar en hebben we in dit document kort samengevat.